לוגו אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
   התחדשנו במערכת חיפוש חדשה - דעת"א  לספרים, מאמרים ומקורות מידע נוספים
    אנו מזמינים אתכם להתנסות בחווית חיפוש אחרת


 

חיפוש בסיסי

דוגמאות וטיפים: חיפוש מילים
 • פלסטינאים
 • אסלאם נשים (יאתר אסלאם וגם נשים)
 • lebanon
 • general conference
 • mandatory period
דוגמאות וטיפים: מחבר/שם המתחיל ב...
 • זיסר אייל
 • ליטבק מאיר
 • lewis, B,
 • umran muhamad mustafa
 • us department of state
דוגמאות וטיפים: כותר המתחיל ב...
 • מבט ערבי על המאה העשרים
 • ניסיון הפיוס
 • weaving iran into the tree of nations
 • asia and africa today
 • השמיטו את ה' הידיעה בתחילת השם
דוגמאות וטיפים: כותר כתב-עת המתחיל ב...
 • הארץ
 • מזרח החדש
 • hawwa
 • hurriyet
 • Iran bulletin
דוגמאות וטיפים: אינדקס מונחים (נושאים)
 • באנגלית בלבד
 • language arabic
 • press arab
 • PLO
 • weapons
דוגמאות וטיפים: מספר מערכת
 • 000180058
 • 180058
דוגמאות וטיפים: מילים מכותר
 • שרון יכול
 • הרוב קובע
 • teaching the words
 • women instructors
דוגמאות וטיפים: מילים מכותר כתב-עת
 • מרכז דיין
 • הארץ
 • arab studies
 • iraq
דוגמאות וטיפים: מילים ממחבר
 • אפרים יער
 • אוסצקי
 • arian asher
 • lewis
דוגמאות וטיפים: מילים מאינדקס מונחים
 • באנגלית בלבד
 • arab philosophy
 • asian and republics
 • missionary activity
דוגמאות וטיפים: חיפוש לפי תקופה
 • 622-1800      1800-1914
 • 1914-1939     1940-1949
 • 1950-1959     1960-1969
 • 1970-1979     1980-1989
 • 1990-1999     2000-2009
דוגמאות וטיפים: חיפוש לפי מיקום
 • economic file
 • 956.7
דוגמאות וטיפים: סוג חומר
 • conference report
 • occasional report
דוגמאות וטיפים: מספר תיק
 • 2.29C
 • 13.14.1C
 • Box